Pulmonalna Stenoza I Insuficijencija

pulmonalna stenoza i insuficijencija

Stečeni poremećaji zaliska plućne arterije, koje obično uzrokuje reumatska groznica, su rijetki, a obuhvaćaju 2% svih srčanih grešaka koje su nastale kao posljedica reumatske groznice.

Liječenje

Pulmonalna stenoza i insuficijencija mogu se otkriti tek na rutinskom liječničkom pregledu. Ako je zalistak plućne arterije teško ozlijeđen, liječnik će vam preporučiti operaciju radi zamjene zaliska.