Insuficijencija Aorte

insuficijencija aorte

Ako se aortalni zalistak ne zatvara kako treba, krv se može vratiti iz aorte u lijevu klijetku. Uzrok tog poremećaja je najvjerojatnije reumatska groznica; aortalni zalistak može biti oštećen zbog sifilisa, ali danas on uzrokuje samo 1% svih slučajeva insuficijencije aorte. Zbog jake insuficijencije lijeva klijetka se proširuje, a njezine stijenke zadebljaju, što je posljedica dodatnog rada. Katkada puca dio zaliska zbog oštećenja od bakterijskog endokarditisa.

Insuficijencija aorte simptomi

Nakon što se pojavi insuficijencija aorte simptomi se često godinama ne javljaju, ali se brzo razvijaju ako zalistak pukne. Glavni simptom je gubitak daha. Mogu se javiti i simptomi angine pektoris i svi simptomi dekompenzacije srca.
Budući da reumatska groznica i sifilis danas više nisu tako rašireni kao nekad, insuficijencija aorte više nije česta. No, ako joj dopustimo da ide svojim tokom, a to znači da je ne liječimo, može doći do dekompenzacije srca.

Što poduzeti?

Obratite se liječniku ako imate bilo koji od spomenutih simptoma. Pregled i dijagnostičke pretrage su slične onima za druge srčane greške, s time što će vas liječnik još uputiti na pretrage krvi da provjeri imate li aktivni ili latentni oblik sifilisa. Ako se sumnja na insuficijenciju aorte, svedite tjelesne aktivnosti na umjerenu mjeru. Nakon raznih dijagnostičkih pretraga liječnik će odlučiti da li je uputno kirurški zamijeniti zalistak. U tom slučaju dobit ćete umjetni zalistak ili zalistak od presađenog (vlastitog) vlaknastog tkiva.