Jednjak

jednjak

Jednjak (ezofagus) je mišićna cijev koja se proteže od stražnjeg dijela ždrijela kroz vrat i grudni koš do želuca. Gutanje zavisi o dobro koordiniranom djelovanju mišića: prilikom gutanja, stražnji dio jezika potiskuje »loptu« hrane u jednjak, meko nepce zatvara prolaz u nos, a vrh dušnika se steže kako hrana ne bi ušla u pluća.

Ritmičkim stezanjem mišića jednjaka (peristaltičkim kontrakcijama) hrana se potiskuje kroz grudni koš do baze jednjaka, gdje se mišićni »ventil« (ili sfinkter) na ulazu u želudac opušta kako bi propustio hranu.

Teškoće ili bolovi pri gutanju (disfagija) nisu sami po sebi bolest, već simptom gotovo svih bolesti jednjaka. Osim toga, budući da je to jedan od osnovnih simptoma maligne izrasline negdje u jednjaku, odmah se obratite liječniku, ako počnete teže gutati. Najvjerojatnije se ne radi ni o čemu ozbiljnome; međutim, ako je stanje ozbiljno, rana dijagnoza je bitna.

Osim jednog izuzetka – hijatushernije – poremećaji jednjaka su rijetki. Tako npr. na rak jednjaka otpada samo 2% smrtnih slučajeva zbog raka.