Dupuytrenova Kontraktura

Dupuytrenova kontraktura

Ako vam potkožno vlaknasto tkivo dlana odeblja i skupi se, bolujete od Dupuytrenove kontrakture. Zbog skupljanja dolazi do trajne savijenosti prstenjaka i malog prsta u člancima. Premda bolova nema stisak šake je otežan. Bolest zahvaća jednu ili obje šake, a kod nekih bolesnika javlja se i zadebljanje kože povrh drugih članaka i na jastučićima stopala.

Dupuytrenova kontraktura je često oboljenje kod muškaraca iznad 40-te godine života i obično je nasljedno. Znanost još nije uspjela ubjasniti razloge zašto su toj bolesti posebno skloni alkoholičari i padavičari.

Što poduzeti?

Budući da zbog Dupuvtrenove kontrakture prsti mogu postati trajno neupotrebljivi, morate se obratiti liječniku kad zamijetite simptome.

Liječenje

Skvrčeni prsti mogu se u početnom stadiju ispraviti operacijom, kojom se odstranjuje ili proreze zadebljano tkivo. Fizikalnom terapijom ćete nakon toga ponovno uspostaviti funkciju šake. No. u nekim slučajevima se to stanje ponavlja.