Torzija Simptomi

torzija

Svaki se sjemenik nalazi u vlaknastoj dvoslojnoj ovojnici. Između tih dvaju slojeva nalazi se mala količina tekućine koja ih podmazuje i time omogućava određeni stupanj pokretljivosti. Sjemenik (u ovojnici) je vezan na sjemeni snop tako da se ne može iskrenuti iz prirodnog položaja. (Ovojnicu, koja obično tijesno prianja uz sjemenik, ne smijete zamjenjivati s mošnjama; mošnje su samo labava kožnata vreća u kojoj vise sjemenici.) Međutim, ovojnica je kod nekih muškaraca abnormalno labava i vrećasta, a ne čvrsta. Stoga može doći do torzije sjemenika. Velika torzija može izazvati zapletaj vena koje vode iz sjemenika, pa stoga krv neće moći izlaziti iz organa koji će oteći i postati bolan. Do torzije može doći u svako doba, čak i kad spavate.

Simptomi

Osjetit ćete iznenadne bolove u sjemeniku, a mošnje će vam ubrzo oteći, pocrvenjeti i postati bolno osjetljive. Intenzitet bolova varira, ali mogu biti tako jaki da ćete osjećati mučninu i povraćati. U mnogim slučajevima torzija se ispravlja sama od sebe, pa bolovi odmah popuste.

Učestalost

Torzija sjemenika je rijetka tegoba. U prosječnoj godini liječniku se zbog nje obraća samo 1 muškarac na 5000. Tegoba se najčešće javlja u adolescenciji, iako je moguća u svako doba, čak i kod dojenčadi.

Opasnosti

Ako se torzija ne ispravi sama od sebe a niste odmah otišli liječniku, doći će do zastoja u arterijama koje opskrbljuju zahvaćeni sjemenik krvlju, kao i u venama, pa žlijezda može odumrijeti i smežurati se.

Što poduzeti?

Iako vam se možda čini da se torzija ispravila, odmah otiđite liječniku. Liječnik može pokušati odvrnuti sjemenik obazrivom manipulacijom. Iako će ovaj postupak ublažiti bolove, torzija se može obnoviti. Stoga torzija sjemenika uvijek zahtijeva operativni zahvat, koji se obično obavlja u roku od nekoliko sati nakon nastupa tegobe. Operacijom se organ potpuno odvrće, ako je potrebno, a kirurg zatim šivanjem učvršćuje sjemenik kako se tegoba ne bi ponovila. Međutim, zbog olabavljene ovojnice (koja je uzrokovala torziju) može doći i do torzije drugog sjemenika, pa će kirurg istodobno (u većini slučajeva) učvrstiti i njega.