Izjava o odricanju odgovornosti

Ni jedan dio stranice Zdravstveni.com ne podrazumeva nikakvo jamstvo, ni obvezu, te autori članaka ne prihvačaju odgovornost za eventualne štete i propuste nastale primenom sadržanih informacija.

Svi tekstovi su samo neobavezne informacije. Koristite ih na svoju osobnu odgovornost i rizik. Zdravstveni.com ni autori članaka ne preuzimaju nikakvu odgovornost za prijedloge dane u članku. Izražena mišljenja su osobna stajališta autora.  Zdravstveni.com ne preuzima odgovornost za ista.

O svakom pitanju, prijedlogu ili informaciji iz teksta konzultirajte stručnu osobu ili liječnika.