Enureza

Enureza

Do treće i pol godine oko 75% djece više noću ne mokri u krevet, ali ih 25% i dalje mokri, dok neka mokre i danju. Stručni izraz za nehotično mokrenje je enureza. Sekundarna enureza je pojava kad dijete, koje je već dulje vremena bilo čisto nakon uspješnog navikavanja počinje ponovno nehotično mokriti.

Uzrok enureze, naročito sekundarne, može biti psihički, npr. stres nastao rođenjem novog djeteta ili odvajanjem od majke. U manjem broju slučajeva tegoba može biti posljedica neke tjelesne bolesti, na primjer infekcije, spine bifide (jedan od simptoma ove bolesti je stalno ispuštanje mokraće) ili šećerne bolesti za koju je karakteristična stalna žeđ. No, u većini slučajeva je uzrok mokrenja u krevet nepoznat.
Enureza je često nasljedna i može trajati niz godina. Tegoba je nešto češća kod dječaka.

Što poduzeti?

U neko doba kasno uveče probudite dijete kako biste mu dali priliku da ode u nužnik. Ako nakon nekoliko tjedana ta mjera nema učinka pa dijete i dalje mokri noću, obratite se liječniku da isključite mogućnost neke tjelesne bolesti. Liječnik će uzeti uzorak mokraće radi analize i – u rijetkim slučajevima – uputiti dijete na dodatne pretrage.

Treba se držati načela navikavanja na čistoću i kad se radi o noćnom mokrenju. Pohvalite dijete ako se noću nije pomokrilo i potaknite ga da broji noći kad je ostalo suho. No, nemojte nikada psovati ili kažnjavati dijete, ili mu nabrajati noći kad se pomokrilo. To ga može duboko povrijediti jer ono to ipak čini podsvjesno.

Liječenje

Ako je djetetu sedam ili više godina, liječnik ili pedijatar vam može savjetovati upotrebu alarmnog uređaja koji glasno zvoni i budi dijete čim ispusti prvu kap mokraće u krevet. Time se s vremenom postiže uspjeh kod mnoge djece koja se bude kad god osjete da se moraju pomokriti. Relativno često pomaže akupunktura. Bez obzira na osnovni uzrok i poduzete mjere, pojava gotovo uvijek nestaje prije adolescencije.