Srce > Trikuspidalna stenoza i insuficijencija

Trikuspidalna stenoza i insuficijencija

trikuspidalna_stenoza_i_insuficijencija

Na trikuspidalnu stenozu i insuficijenciju, koje se obično javljaju samo zajedno s ostalim greškama srca, otpada manje od 5% svih srčanih grešaka. Obje greške mogu biti posljedica reumatske groznice, premda trikuspidalnu insuficijenciju često uzrokuje proširenje desne klijetke, kao posljedica stanja kakvo je npr. greška mitralnog (dvolisnog) zaliska.Simptomi

Ako je trolisni zalistak oštećen, srce ne može više djelotvorno pumpati krv u pluća. Zbog toga se javljaju simptomi kongestivne dekompenzacije srca.

Opasnosti

Simptomi dekompenzacije (zatajivanja) srca mogu se postepeno pogoršavati, dok vas na kraju bolest potpuno ne onesposobi. Kao i kod drugih srčanih grešaka, dodatna opasnost prijeti od bakterijskog endokarditisa.

Što poduzeti?

Obratite se liječniku, ako se osjećate neuobičajeno umorni i ako često gubite dah. Liječnik će vas uputiti na dijagnostičke pretrage da potvrdi dijagnozu poremećaja trolisnog zaliska. One mogu obuhvatiti i rendgensko snimanje grudnog koša i elektrokardiogram (EKG).

Liječenje

Liječenje nije potrebno ako je poremećaj blag. Ako se stanje pogorša zbog drugih poremećaja, kako obično i biva, treba, dakako, pristupiti liječenju. I ovaj poremećaj se inače liječi slično kao i greške dvolisnog zaliska. Ako imate težak oblik tog poremećaja, liječnik će vam savjetovati operaciju radi zamjene zaliska.